عاشقانه

عاشقانه

سه شنبه دهم تیر 1393
زندگی چیست؟
زندگی چیست؟

زندگی چیست؟

اگر خنده است چرا گریه می کنیم؟

اگر گریه است چرا میخندیم ؟

اگر مرگ است چرا زندگی میکنیم؟

اگر زندگی است چرا میمیریم؟

اگر عشق است چرا به ان نمیرسیم؟

اگر عشق نیست چرا عاشقیم؟


برچسب‌ها: سایت عاشقانه, مطالب عاشقانه, عاشقانه, عشق, مطالب عاشقانه جدید
+ 17:55 | admin
سه شنبه دهم تیر 1393
رفیق
رفیق

به تاوان کدامین جرم تنم سنگ بلا خورده است

سکوتم حرفها دارد ببین در سن خوشی مرده

ببین ای خواب دیروزی کجا بودم کجا هستم

تو که همدرد من بودی ببین بی تو چه شکستم

چه ها گفتی و نشنیدم ، بدی کردی و خندیدم

ز تیغ گریه اشکم ریخت ولی بازم با تو خندیدم

تماشا کن در این بازی شکوه مردنم زیباست

ولی باز در نگاه من شوق دیدار تو پیداست!


برچسب‌ها: سایت عاشقانه, مطالب عاشقانه, عاشقانه, عشق, مطالب عاشقانه جدید
+ 17:54 | admin
سه شنبه دهم تیر 1393
سلام ای غم
سلام ای غم
 

بیا تا لیلی و مجنون شویم، افسانه اش با من

 بیا با من به شهر عشق رو کن ، خانه اش با من

بیا تا سر به روی شانه هم راز دل گوییم

اگر مویت چو روزم شد پریشان ، شانه اش با من

سلام ای غم،سلام ای اشنای مهربان دل

پرپرواز وا کن چون پرستو ، لانه اش با من

مگو دیوانه کو ، زنجیر گیسو را ز هم وا کن

دل دیوانه ، دیوانه ، دیوانه اش با من

در این دنیای وا نفسای حسرتزای بی فردا

خدایا عاشقان را غم مده ، شکرانه اش با من

مگو دیگر سمندر در دل اتش نمی سوزد

تو گرمم کن به افسون ، گرمی افسانه اش بامن

چه بشکن بشکنی دارد،فلک در کتر سرمستان

تو پیمان بشکنی، نشکستن پیمانه اش با من


برچسب‌ها: سایت عاشقانه, مطالب عاشقانه, عاشقانه, عشق, مطالب عاشقانه جدید
+ 17:50 | admin
سه شنبه دهم تیر 1393
منتظر تنها
منتظر تنها

باران که میبارد کوچه های شهر پر از فریاد من است! 

که می گویم من تنها نیستم فقط تنها منتظرم منتظر!


برچسب‌ها: سایت عاشقانه, مطالب عاشقانه, عاشقانه, عشق, مطالب عاشقانه جدید
+ 17:49 | admin
سه شنبه دهم تیر 1393
عشق
عشق

عشق شایدتنها جایزه ی این روزگارنامهربان است،

که برای بردنش نیازی به پارتی نیست،برایش مهم نیست که شاهی یا گدا!

مردی یا زن،هرکی هستی باش.....فقط تنها شرطش این است که

ارزش آن رابشناسی......


برچسب‌ها: سایت عاشقانه, مطالب عاشقانه, عاشقانه, عشق, مطالب عاشقانه جدید
+ 17:48 | admin
سه شنبه دهم تیر 1393
پاییز
پاییز
 

هر برگ که از شاخه جدا گشت به فکر است

تا روی زمین بوسه زند بر لب برگی

هربرگ که در روی زمین است به فکر است

تا باز کند نازو رود گوشه دنجی

تاباز بچیند لب را به لب هم

تا باز بسایند تن را به تن هم

تا باز بمیرند، انگاه پس از مرگ

اواز بخوانند پاییز چهزیباست


برچسب‌ها: سایت عاشقانه, مطالب عاشقانه, عاشقانه, عشق, مطالب عاشقانه جدید
+ 17:47 | admin
سه شنبه دهم تیر 1393
بیش از حد
بیش از حد
 

هیچ وقت بیش از حد عاشق نباش

بیش از حد اعتماد نکن

و بیش از حد محبت نکن ...

چون همین بیش از حد به تو بیشاز حد اسیب میرساند.!!!!!!!!


برچسب‌ها: سایت عاشقانه, مطالب عاشقانه, عاشقانه, عشق, مطالب عاشقانه جدید
+ 17:47 | admin
سه شنبه دهم تیر 1393
سکوت یعنی...
سکوت یعنی...
 

سکوت ینی سر بر سجاده ی عشق نهادن و به خاک افتادن

در برابر احساسات درون!

 

تهی از باده ی عشق ورزیدن و جام ساقی را شکستن!

 

تن زخمی با خنجر هر کس وناکسو از جام هر مست جرعه

ای می نوشیدن!

 

خالی از صدا بودن و اعتماد به هر باران نمودن و به

سراب تلخ مرداب ها،

هزاران بار دل دادن ...


برچسب‌ها: سایت عاشقانه, مطالب عاشقانه, عاشقانه, عشق, مطالب عاشقانه جدید
+ 17:42 | admin